Skip to content

Privacy Verklaring

Laatst gewijzigd: 18 maart 2021

OVER ONS PRIVACYBELEID

Total Animal Products vindt uw privacy net zo belangrijk als u. Daarom doen we er alles aan om uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om uw aanvraag voor informatie, onze nieuwsbrief of uw bestelling zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van u nodig.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt. In deze Privacy Verklaring delen we hoe we die gegevens gebruiken.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op het gebruik van de informatie die u met ons deelt:

  • online als u onze website totalanimalproducts.com bezoekt
  • offline als u informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als u uw e-mailadres aan ons geeft op een event of wanneer u een dienst of product offline koopt

Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op onze website. Ook wanneer u offline gegevens met ons deelt gaat u hier mee akkoord.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Op onze website verzamelen en/of ontvangen we twee soorten informatie:

  1. Persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.

We verzamelen geen persoonlijke informatie als u de website bezoekt tenzij u deze vrijwillig met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier.

Wanneer u een bestelling plaatst of het contactformulier invult via de website of op een andere wijze, vragen we naast uw voornaam, achternaam en emailadres ook om uw woonadres en telefoonnummer. Deze informatie hebben we nodig voor het versturen van de producten en eventuele persoonlijke afstemming over de bezorging.

Als klant van Total Animal Products kunt u er voor kiezen een SEPA machtiging in te vullen. Om de betaling (automatische incasso) en facturering mogelijk te maken staan uw gegevens in het beveiligde boekhoudprogramma SnelStart. SnelStart voert voor ons uw automatische incasso uit en ook de facturen die u van ons ontvangt worden gemaakt en verstuurd door SnelStart. De verzending van de pakketten wordt uitgevoerd door PostNL.

We wijzen u erop dat SnelStart voor het gebruik van uw informatie hun eigen Privacy Verklaring hanteert. Deze partij is uiteraard verplicht uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan ons worden doorgegeven.

We maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

Total Animal Products verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

  • Afhandelen van de betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief (via laposta.nl)
  • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Afleveren van goederen en diensten
  • Verwerken van gegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

BEVEILIGING

Total Animal Products neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We slaan uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op onze website worden de gegevens die u met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

We geven u informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze uw informatie met derden buiten de partijen die in deze Privacy Verklaring worden beschreven.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@totalanimalproducts.com

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Total Animal Products en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@totalanimalproducts.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Total Animal Products wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY VERKLARING

Eventuele wijzigingen van onze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Verklaring. We raden je daarom aan deze Privacy Verklaring regelmatig nog eens te lezen.

Total Animal Products

info@totalanimalproducts.com

Kanaalstraat 78

5986 AG Beringe

KVK: 72302844